Hanex Voordeelpas

Altijd blij onderweg

Kom werken bij de leukste tussenstop!

Familiebedrijf, ontstaan in de kroeg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Hanex Voordeelpas

Algemeen
Gasten van Hanex die houder zijn van een Voordeelpas, bevestigen de Algemene Voorwaarden zoals hier weergegeven en de Privacyverklaring te aanvaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld of voor het laatst gewijzigd op 08-07-2022 en gelden vanaf 08-07-2022.

Sparen van Hanexpunten
Enkel natuurlijke personen ouder dan achttien (18) jaar kunnen Hanexpunten sparen met de Voordeelpas. Rechtspersonen zijn daarmee uitgesloten van deelname.

Om deel te kunnen nemen als Voordeelpashouder dient de deelnemer zich aan te melden op de website. De deelnemer spaart Hanexpunten door bij het afrekenen bij de kassa de voordeelpas te laten scannen of d.m.v. kentekenregistratie wanneer de pas digitaal is geregistreerd.


De deelnemer kan zijn huidige bekende saldo inzien via de saldochecker. Persoonlijke gegevens kunnen hier worden ingezien en gewijzigd.

Verzilvering van Hanexpunten
De door deelnemer gespaarde Hanex punten kunnen worden ingewisseld voor een promotie. Deze promotie kan een persoonlijke aanbieding zijn en kan verschillende vormen aannemen.

Hanexpunten zijn niet inwisselbaar voor contant geld, maar zijn enkel toepasbaar op de huidige promotie(s). Hanexpunten kunnen daarnaast enkel ingewisseld worden door de houder van de voordeelpas en zijn niet overdraagbaar. De gespaarde punten hebben een beperkte geldigheidsduur. Ieder kalenderjaar op de laatste zondag van januari vervallen alle punten die zijn gespaard tot en met 31 december van het voorgaande kalenderjaar. Wij mogen het spaarsysteem met de Hanexpunten op elk moment stopzetten. De deelnemer wordt ten minste één maand van tevoren op de hoogte gesteld per e-mail.

Indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, bedrog of dat er anderszins misbruik gebruik gemaakt wordt van de voordeelpas, kan Hanex de deelnemer uitsluiten van deelname aan het sparen van Hanexpunten en/of weigeren eventuele Hanexpunten om te zetten in een promotie. Tevens heeft Hanex het recht om in zo’n geval aangifte te doen bij de politie.

Aansprakelijkheid
Hanex aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging, onbruikbaar raken of diefstal van de Hanex Voordeelpas.

Hanex besteedt veel zorg aan de organisatie omtrent de Voordeelpas en het beheer van haar website en promotiematerialen. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten, van welke aard dan ook, kunnen geen enkele verplichting voor Hanex doen ontstaan.

Hanex kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies of mislopen van Hanexpunten als gevolg van een technische storing.

Beëindigen van de Hanex Voordeelpas
Hanex is gerechtigd de Hanex Voordeelpas te beëindigen. Houders van de Voordeelpas zullen hierover ten minste één maand van tevoren op de hoogte gesteld worden per e-mail. In het geval van beëindiging van de Voordeelpas zullen de gespaarde punten komen te vervallen.

Wijzigingen in de Voordeelpas en de Algemene Voorwaarden
Hanex is gerechtigd de Voordeelpas en/of de bijbehorende Algemene Voorwaarden gedeeltelijk te wijzigen in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke bepalingen die daarvoor relevant zijn. Wijzigingen in de Voordeelpas en/of de Algemene Voorwaarden zullen altijd op tijd en op duidelijke wijze gecommuniceerd worden naar de deelnemers.

Persoonsgegevens
Bij de Voordeelpas worden persoonsgegevens verwerkt. Wij hebben voor de houder van de Voordeelpas in een aparte privacyverklaring op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op de Voordeelpas en alle daarmee samenhangende onderwerpen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen enkel worden beslecht door de bevoegde rechter te Rechtbank Oost-Brabant Leeghwaterlaan 8, Den Bosch

Contact
Voor vragen met betrekking tot de Voordeelpas kun je contact opnemen met

Hanex Tankstations en Carwashes.


T.: 073 - 4400250
E.: info@hanex.nl


Bezoekadres

Postadres


Hanex Tankstations en Carwashes 

Hanex Tankstations en Carwashes 

K.v.K.: 16054288

Europalaan 28d

Europalaan 28d

Iban: NL59RABO0120004968

5232 BC ‘s-Hertogenbosch 

5232 BC ’s-Hertogenbosch

BTW: 0088.54.336.B01
BLIJ(F) OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS

Nooit meer een blije actie missen?
Volg ons op Social Media en schrijf je in voor de Hanex Nieuwsbrief.