Hanex Voordeelpas

Altijd blij onderweg

Kom werken bij de leukste tussenstop!

Familiebedrijf, ontstaan in de kroeg

Geheimhoudingsverklaring Mystery Guest

De geheimhoudingsverklaring:


  • De Mystery Guest is uitdrukkelijk verplicht om alle informatie, bedrijfsgegevens van de organisatie zowel als alle informatie en bedrijfsgegevens die hij/zij verkregen, verzameld en verwerkt heeft ten behoeve van een onderzoek ten stelligste geheim te houden.
  • Voorts is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de verzamelde gegevens te gebruiken voor andere doeleinden.
  • De Mystery Guest zal geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of verwerken.
  • Tenzij anders bepaald, zal de Mystery Guest zijn identiteit als mystery guest nimmer prijsgeven aan de medewerkers.
  • De Mystery Guest verklaart voorts dat hij/zij direct noch indirect in relatie staat tot (medewerkers van) de organisatie.
  • De Mystery Guest ontvangt pas zijn beloning na volledige deelname aan de activiteiten en nadat de organisatie deze activiteiten heeft goedgekeurd.

BLIJ(F) OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS

Nooit meer een blije actie missen?
Volg ons op Social Media en schrijf je in voor de Hanex Nieuwsbrief.